Σεμινάριο με θέμα «Βιολογικά προϊόντα – Πιστοποίηση, απαιτήσεις επισήμανση, εμπορία»

Organic Farming

Η Euroeducational διοργανώνει το σεμινάριο «Βιολογικά προϊόντα – Πιστοποίηση, απαιτήσεις, επισήμανση, εμπορία (νέο καθεστώς εισαγωγών/εξαγωγών βιολογικών προϊόντων από 1η Ιουλίου 2012)» την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Ιουνίου 2012, στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 58, αίθουσες εκπαίδευσης ομίλου MF).Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπεύθυνους Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής Εταιρειών Τροφίμων, προσωπικό Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων, παραγωγούς που τυποποιούν τα προϊόντα τους καθώς επίσης και Γεωπόνους και Τεχνολόγους Τροφίμων. Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κλάδου παραγωγής των βιολογικών προϊόντων. Αναλύονται οι κανόνες παραγωγής για κάθε κατηγορία προϊόντων γεωργικής προέλευσης, οι προϋποθέσεις για τις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ενώ επεξηγείται η ορθή χρήση των ενδείξεων για τη βιολογική γεωργία στην επισήμανση και τη διαφήμιση των προϊόντων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210/5284327, 210/5200106, fax: 210/5200122.

Πηγή: www.agronews.gr