Ο πρώτος συνεργατικός λαχανόκηπος στη Λακωνία

Maroulia

Ο πρώτος συνεργατικός λαχανόκηπος στη Λακωνία από την ομάδα ΑΓΡΟναύτες. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η εφαρμογή μεθόδων αειφόρου καλλιέργειας είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της δράσης.

Πηγή: www.spartaface.com