Ιδέες που αξίζουν την υποστήριξή μας!

513062579

Το Groopio.com είναι η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα χρηματοδότησης δημιουργικών ιδεών στην Ελλάδα.

Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας μας, να χρηματοδοτεί δημιουργικές ιδέες, από ομάδες που ανεβάζουν πειραματικές παραστάσεις μέχρι παιδιά που ψάχνουν χρήματα για την καλλιέργεια βιολογικών κηπευτικών.

Ψάξαμε και ξεχωρίσαμε μερικές από τις ιδέες που πιθανότατα θα σας ενδιαφέρουν, και σας τις παραθέτουμε:

1. Συνεργατικός λαχανόκηπος ΑΓΡΟΝΑΥΤΟΚΗΠΟΣ

Ένας συνεργατικός λαχανόκηπος απο την ομάδα ΑΓΡΟναύτες που ευελπιστεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα αειφόρου καλλιέργειας της γης και να μας παρέχει καθαρή τροφή. 

 2. «Αει…καλλιεργήσου!» – Ελληνικό βίντεο αεικαλλιέργειας (permaculture) 

Η Τίνα Λυμπέρη (kangouro) μας καλεί να δημιουργήσουμε το πρώτο ελληνικό βίντεο αεικαλλιέργειας, που δείχνει πώς να είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι.

3. Καλλιέργεια και εμπορική αξιοποίηση ντόπιων ποικιλιών κηπευτικών. 

Το project αναφέρεται στην χρηματοδότηση μιας νέας καλλιέργειας αποκλειστικά με ντόπιους αρχέγονους σπόρους της Μεσσηνίας και είναι μια πρωτοβουλία του Radiki