Υδροπονική καλλιέργεια: ένας κήπος σε κάθε διαμέρισμα

79791 Newproduct580x930

Η Μπρίτα Ράιλι ήθελε να καλλιεργεί τα δικά της λαχανικά μέσα στο διαμέρισμά της. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της υδροπονίας -της μεθόδου καλλιέργειας των φυτών μέσα στο νερό- και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατάφερε να δημιουργήσει μια δυναμική και αλληλέγγυα κοινότητα καλλιεργητών που σε όλον τον πλανήτη αριθμεί περισσότερα από 20.000 μέλη.


Υδροπονική καλλιέργεια: ένας κήπος σε κάθε… από tvxorissinora

Πηγή: tvxs.gr