Φασόλια Πρεσπών

Pel1

Η καλλιέργεια του φασολιού στην περιοχή των Πρεσπών, αποτελεί παραδοσιακά καλλιεργούμενο φυτικό είδος. Ακριβή στοιχεία για το πότε ακριβώς άρχισε η καλλιέργεια του φασολιού στην Πρέσπα δεν υπάρχουν, αναφέρεται όμως ότι πληθυσμός φασολιού με την επωνυμία «πλακί» ή «πλακέ» εισήχθη στην περιοχή την δεκαετία του 1920 και καλλιεργήθηκε συστηματικά σε κοιλάδες και δροσερά μικροκλίματα, ενώ υπάρχουν ταξιδιωτικά κείμενα που ανάγονται στη δεκαετία του 1930 και του 1940 και βεβαιώνουν πως η καλλιέργεια του φασολιού στη περιοχή των Πρεσπών ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη από τότε. Μετά τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, που ολοκληρώθηκε το 1967, οι καλλιέργειες μετατοπίστηκαν στις παραλίμνιες περιοχές της Μικρής Πρέσπας.

Σήμερα στην Πρέσπα όλες οι συστηματικά καλλιεργούμενες ποικιλίες φασολιού ανήκουν στον  αναρριχώμενο συνεχή τύπο με μακρύ αδύναμο βλαστό που χρειάζεται υποστήριγμα και έχει συνεχή άνθηση. Με βάση τα χαρακτηριστικά του σπόρου ανήκουν στην κατηγορία των λευκών μεγαλόσπερμων φασολιών. Ιδιαίτερα σημαντικής σημασίας είναι η λήψη μέτρων και η συνεχής προσπάθεια από τον Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» και τα μέλη του για τη διατήρηση και αποκλειστική καλλιέργεια του ντόπιου γενετικού υλικού.

Βεβαίως, τα φτωχά σε ασβέστιο εδάφη και το μικροκλίμα των Πρεσπών είναι οι κύριες αιτίες των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών (λεπτόφλουδα φασόλια, πλούσια σε ενέργεια, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες) των φασολιών Πρεσπών.
Από το 2004 το σύνολο των μελών του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» είναι ενταγμένα στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, που περιλαμβάνει κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και κανόνες φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης, όπως η μείωση στο ελάχιστο των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Στην Πρέσπα κάθε χρόνο καλλιεργούνται περίπου 10.000 στρέμματα φασόλια των παραπάνω ποικιλιών, τα οποία ποτίζονται με επιφανειακή άρδευση, από το αρδευτικό δίκτυο που κατασκευάστηκε το έτος 1967.
Ο βασικός κορμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων βρίσκεται στην παραλίμνια ζώνη που οριοθετείται από τον επαρχιακό δρόμο και τη Μικρή Πρέσπα και εκτείνεται από τη Μικρολίμνη μέχρι τις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας και το Λαιμό. Επίσης, κάποιες εκτάσεις καλλιεργούνται προς την πλευρά της Πύλης, μεταξύ του οικισμού και της Μικρής Πρέσπας.

Τα φασόλια Πρεσπών για τις εξαιρετικές τους ιδιότητες και την ποιότητα τους, που απορρέει από τον τόπο αλλά και από τον τρόπο παραγωγής, έχουν χαρακτηριστεί ως Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) για την καταγωγή, παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση εντός της οριοθετημένης  γεωγραφικής περιοχής.

 

Επίσης, η καλλιέργεια φασολιού των Πρεσπών έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από το 2004, έτσι ώστε να παράγονται ασφαλή ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην περιοχή μας που είναι χαρακτηρισμένη ως Εθνικός Δρυμός.

Με τη μηχανική γεωργία που χρησιμοποιείται σήμερα σε όλες τις καλλιεργούμενες εκτάσεις παραγωγής φασολιών Πρεσπών έχει επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ παράλληλα έχει δοθεί έμφαση στα θέματα ποιότητας με την επιλογή του σπόρου, τον περιορισμό της λίπανσης και της χρήση μόνο των απολύτως απαραίτητων και μάλιστα φιλικών στο περιβάλλον και τον άνθρωπο φυτοφαρμάκων.

Πηγή: www.prespabeans.gr