Αστικός Κήπος: Γιατί να ενοχλεί κάτι που καλύπτει βασικές μας ανάγκες; (Καναδάς)

Illegal

Μια αξιόλογη προσπάθεια στο Κεμπέκ του Καναδά, είναι αυτή που θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω. Η Josée και ο Michel, αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν λαχανόκηπο στο μπροστινό μέρος του σπιτιού τους. Οι εικόνες δείχνουν την διαδικασία της δημιουργίας του.

Δυστυχώς, σύμφωνα με νέο κανονισμό του δήμου όπου ανήκουν, δεν επιτρέπεται να έχουν λαχανόκηπο είτε στην μπροστινή, είτε στην πίσω αυλή τους και είναι αναγκασμένοι να την καταστρέψουν. Έτσι, αποφάσισαν να μαζέψουν υπογραφές για να πιέσουν το Δήμο να αλλάξει την επικείμενη διάταξη. Μπορείτε να στηρίξετε την πρωτοβουλία τους εδώ. Η τελευταία εξέλιξη είναι η παράταση του χρόνου διατήρησης, μέχρι το Σεπτέμβρη, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τους καρπούς που καλλιέργησαν.

Πηγή: www.lepotagerurbain.com/