1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΟΡΩΝ 3-7 Σεπτεμβρίου στην Έδεσσα

Aigilopoas Seminar1

Ενδυναμώνοντας τις κοινότητες των γεωργών στο επίπεδο της αυτοσυντήρησης και της συνδιαχείρισης των ωφελειών της αγροβιοποικιλότητας

Εκπαίδευση για επιτυχή διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών

ΕΔΕΣΣΑ, 3-7 Σεπτεμβρίου 2012

Διοργάνωση : ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ (Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία) σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας (ΚΕ.ΦΥ.ΚΑ) και το Δήμο Έδεσσας

Αντικείμενα εκπαίδευσης

1.    Φυτογενετικοί πόροι στην Ελλάδα

2.    Αρχαιοβοτανική έρευνα – Παραδοσιακή  γεωργική γνώση

3.    Τράπεζες σπόρων και διατήρηση εκτός τόπου

4.    Παραδοσιακές καλλιέργειες και ποικιλίες- διατήρηση στον    αγρό

5.      Οικολογική, βιοδυναμική, φυσική καλλιέργεια  και σπόροι

6.    Οργανική  και βιοδυναμική βελτίωση φυτών (αξιολόγηση, επιλογή)

7.    Σποροπαραγωγή (κηπευτικά, μεγάλες καλλιέργειες)

8.    Σπόροι ελευθερίας και αυτάρκεια

9.    Η προστιθέμενη αξία στις παραδοσιακές ποικιλίες

Κόστος εκπαίδευσης/ φιλοξενίας

Η εκπαίδευση  παρέχεται χωρίς αμοιβή από τους εκπαιδευτές. Η συμμετοχή ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των 100 ευρώ ανά άτομο και καλύπτει ανάγκες διαμονής (4 διανυχτερεύσεις σε ξενώνα ομαδικά, ημιδιατροφή, εκπαιδευτική εκδρομή).

Το 1ο φετινό Σχολείο Σπόρων υποστηρίζουν για την πραγματοποίηση του:

ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ (Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία)

Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας (ΚΕ.ΦΥ.ΚΑ)

Δήμος Έδεσσας

Εκπαιδευτές (επιστήμονες, ερευνητές και γεωργοί)

Mrs Sharon Rempel (Garden Institute B.C. Society, Canada)

Mrs Gretchen Bauta, (October Hill Foundation, U.S.)

Επιστημονική Επιτροπή :

Ν. Σταυρόπουλος , Δρ. Ερευνητής, τ. Δ/ντής Τράπεζας Γεν. Υλικού, ΕΘΙΑΓΕ

Στ. Σαμαράς ,  Δρ. Ερευνητής, τ. Δ/ντής Τράπεζας Γεν. Υλικού, ΕΘΙΑΓΕ

Στ. Γαλανοπούλου, Καθ. Γεωργίας, Π.Θ.

Υπεύθυνος διοργάνωσης : Κώστας Κουτής, Δρ. Γεωπονίας