Σεμινάρια Υδροπονικών Καλλιεργειών στο ΤΕΙ Καλαμάτας

Bibb Lettuce 3 19 09

Το Εργαστήριο Λαχανοκομίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας πραγματοποιεί σεμινάρια υδροπονικών καλλιεργειών.

Τα σεμινάρια αυτά έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να καλύπτουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την λειτουργία και την διαχείριση των υδροπονικών μονάδων.

Απευθύνονται σε:

 • γεωτεχνικούς που υποστηρίζουν επιστημονικά υδροπονικές μονάδες,
 • σε παραγωγούς οι οποίοι έχουν ήδη υδροπονικές μονάδες,
 • σε παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία της υδροπονίας και θέλουν να περάσουν σε αυτή την τεχνογνωσία,
 • σε αποφοίτους ή τελειοφοίτους γεωπονικών σχολών που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα,
 • σε πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν με την υδροπονία ως hobby.

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με το γνωστικό πεδίο και την εμπειρία των εκπαιδευομένων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα διδάσκονται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα εξής:

 • Μελέτη σύγχρονων θερμοκηπιακών κατασκευών
 • Συστήματα ελέγχου του περιβάλλοντος στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
 • Συστήματα αυτοματισμών
 • Αρδευτικά δίκτυα & Μέθοδοι αρδεύσεως
 • Υποστρώματα-Υποδοχείς
 • Περιγραφή & Ταξινόμηση των πιο διαδεδομένων υδροπονικών συστημάτων
 • Θρέψη-Λίπανση
 • Φυσιολογία και ανατομία φυτών
 • Διαχείριση της φυτοπροστασίας
 • Δειγματοληψίες & Αναλύσεις
 • Τεχνικές καλλιέργειας των σπουδαιότερων λαχανοκομικών φυτών
 • Επίδραση των περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων στην απόδοση και ποιότητα των προϊόντων που παράγονται με την συμβολή των υδροπονικών μεθόδων
 • Γευσιγνωσία και σύγκριση υδροπονικών και συμβατικών προϊόντων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
http://www.teikal.gr/index.php/ydroponikes

Δρ. Τάσος Κώτσιρας
Επιστημονικός Υπεύθυνος
τηλ. 27210 45177
email: hydroponics@teikal.gr

Ιωάννα Μηλιώνη
Διοικητική Υποστήριξη
τηλ. 27210 69393
email: hydroponics@teikal.gr

Πηγή: agrigate.gr