Δημοτικός Λαχανόκηπος στη Μυτιλήνη για 100 άπορες οικογένειες

Laxanokipos

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με τη σύμπραξη του Δήμου Λέσβου υλοποιεί το πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Σκοπός του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι η υποστήριξη 100 άπορων οικογενειών με οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου
Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το δημοτικό λαχανόκηπο

Η λίστα των δικαιούχων θα επαναξιολογείται ανά έτος. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.
Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά‐ προθεσμία
Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.
6. Ε9 (αν έχει κατατεθεί)
8. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας
9. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, αν υπάρχει
Παρατήρηση: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτούς πρόσωπο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 15/02/2013 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου

Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε
Γραφείο Διαμεσολάβησης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ ΑΜΚΕ.
Αγίου Θεράποντος 20 Μυτιλήνη
Ώρες: 9:30-14:00
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510 22873

Πηγή: www.lesvosnews.net