Η Ζωοδόχος Πηγή ως συντονιστής φορέας του «Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ηρακλείου» και ο Σύλλογος Τριτέκνων νομού Ηρακλείου ως υπεύθυνος φορέας της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου κάνουν γνωστό ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων και αφορά όλους όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου για το διάστημα Ιανουάριος έως τον Ιούνιο του 2015.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος βρίσκεται στον Καρτερό, σε ενιαίο αρδευόμενο και περιφραγμένο αγρόκτημα, παρέχει σε κάθε ωφελούμενο αγροτικό τεμάχιο γεωργικής έκτασης 60 τ.μ., σπόρους, φυτά, λιπάσματα και εργαλεία με σκοπό την αποκλειστική εκμετάλλευση για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Το σύνολο των ωφελούμενων που εξυπηρετεί η δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου ανέρχεται στα 100 άτομα. Το 10% της παραγωγής του, ο κάθε ωφελούμενος, το αποδίδει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, στη διεύθυνση Μεραμβέλλου 56 (δίπλα στο ξενοδοχείο Ατλαντίς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-242190 και ώρα 09:00-17:00 Δευτέρα έως Παρασκευή. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  • Εκκαθαριστικό εφορίας 2014.
    Ε9.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο να έχει εκδοθεί εντός διαστήματος 3 μηνών
  • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
  • Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που σπουδάζει κάποιο από τα ενήλικα τέκνα.
  • Απόδειξη ενοικίου ή υπεύθυνη δήλωση για το ποσό που καταβάλλεται έναντι ενοικίου.
  • Βεβαίωση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή για ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο που αποδεικνύει την μοριοδότηση των αιτούντων (π.χ. Μονογονεϊκές οικογένειες).