ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ

Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεύθυνση: Μύλοι 3
Τ.Κ.: 56429
Τηλέφωνο: 2310681335
Fax: 2310681133
Κατηγορία: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

?>