Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του cityfarmer.gr στο info (at) cityfarmer.gr για ιδέες, ερωτήσεις, σχόλια και συνεργασίες.